เตาย่างถ่านหินลาวา

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
เตาย่าง ถ่านหินลาวา ไม่มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา ไม่มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา มีกันตก
400 x 700 x 850
400 x 700 x 850 + 150
600 x 700 x 850
600 x 700 x 850 + 150

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
เตาไทย , เตาจีน , เตากระทะเรียบ , เตาฝรั่ง , เตาย่างถ่านหินลาวาฯ

เตาจีน 1 หัว

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
750 x 750 x 750 + 250
1000 x 750 x 750 + 250
1200 x 750 x 750 + 250
1500 x 750 x 750 + 250
1800 x 750 x 750 + 250
2000 x 750 x 750 + 250

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
เตาไทย , เตาจีน , เตากระทะเรียบ , เตาฝรั่ง , เตาย่างถ่านหินลาวาฯ