ตู้แช่สแตนเลสแบบเคาน์เตอร์ตู้แช่สแตนเลสแบบเคาน์เตอร์ / COUNTER FREEZER

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400