ตู้แช่แข็งฝาทึบตู้แช่แข็งฝาทึบ / CHEST-FREEZER

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400