ก๊อก

 
 
ก๊อกน้ำแบบเดี่ยว/ผสม
 
ก๊อกเท้าเหยียบแบบเดี่ยว
 
ก๊อกน้ำแบบสายฉีด
 
ก๊อกติดหัวเตา
 
ก๊อกเท้าเหยียบแบบคู่
 
ก๊อกเข่าดันแบบเดี่ยว
 
ก๊อกเข่าดันแบบคู่
 
 

%d bloggers like this: