ซิงค์2หลุมมีกันตก

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
ซิงค์ 2 หลุม มีกันตก
ซิงค์ 2 หลุม มีกันตก
ซิงค์ 2 หลุม มีกันตก
ซิงค์ 2 หลุม มีกันตก
ซิงค์ 2 หลุม มีกันตก
1200 x 700 x 850 + 150
1500 x 700 x 850 + 150
1800 x 700 x 850 + 150
2000 x 700 x 850 + 150
2250 x 700 x 850 + 150

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
ซิงค์ ,ตู้+หลุมซิงค์ , ซิงค์+หลุมเคลียร์ขยะ

เตาย่างถ่านหินลาวา

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
เตาย่าง ถ่านหินลาวา ไม่มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา ไม่มีกันตก
เตาย่าง ถ่านหินลาวา มีกันตก
400 x 700 x 850
400 x 700 x 850 + 150
600 x 700 x 850
600 x 700 x 850 + 150

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
เตาไทย , เตาจีน , เตากระทะเรียบ , เตาฝรั่ง , เตาย่างถ่านหินลาวาฯ

เตาจีน 1 หัว

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
เตาจีน 1 หัว มีรางน้ำ
750 x 750 x 750 + 250
1000 x 750 x 750 + 250
1200 x 750 x 750 + 250
1500 x 750 x 750 + 250
1800 x 750 x 750 + 250
2000 x 750 x 750 + 250

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
เตาไทย , เตาจีน , เตากระทะเรียบ , เตาฝรั่ง , เตาย่างถ่านหินลาวาฯ

ชั้นวางสแตนเลส4ชั้นแบบทึบ

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบทึบ
700 x 500 x 1500
1000 x 500 x 1500
1200 x 500 x 1500
1500 x 500 x 1500
1800 x 500 x 1500
2000 x 500 x 1500
2300 x 500 x 1500

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
ชั้นวางของแบบทึบ-แบบซี่ , โต๊ะวางอุปกรณ์ฯ

ชั้นวางสแตนเลส4ชั้นแบบซี่

รายละเอียดสินค้าขนาด ยาวxลึกxสูง (มม.)
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
ชั้นวางของสแตนเลส 4ชั้น แบบซี่
700 x 500 x 1500
1000 x 500 x 1500
1200 x 500 x 1500
1500 x 500 x 1500
1800 x 500 x 1500
2000 x 500 x 1500
2300 x 500 x 1500

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและไซส์ กรุณาสอบถาม โทร. 086-339-0400

** รับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ **
ชั้นวางของแบบทึบ-แบบซี่ , โต๊ะวางอุปกรณ์ฯ